Aanhanger rijbewijs en regelgeving

Disclaimer website imaatverhuur

De website van imaatverhuur geeft een zo goed mogelijk beeld van zaken, regelgeving, prijzen.
Echter, imaatverhuur kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het geheel of gedeeltelijk foutief vermelden van gegevens/inhoud. Rijbewijs B of BE aanhanger huren

Rijbewijs B of BE aanhanger huren

Aanhangwagen Rijbewijs - Wat mag er geremd en ongeremd achter mijn auto?
Wat u met de auto ongeremd en geremd mag trekken staat op het kentekenbewijs en is online te zien bij het RDW.
Voer uw kenteken in en kijk onder eigenschappen Aanhangwagen Maximum te trekken massa. Klik hier om uw gegevens te achterhalen.

Uitleg
Het genoemde gewicht is het totaalgewicht.
totaalgewicht = gewicht van de aanhangwagen + gewicht van de lading.
De meeste auto's mogen ca. 400kg ongeremd trekken. Dit betekend dat bij een eigengewicht van de aanhangwagen van 150kg er slechts 250kg aan lading mag worden vervoerd.
Overbelading kan tot fikse bekeuringen leiden en in het geval van een ongeluk bent u niet verzekerd.
Let op! Het maximale trekgewicht van een trekhaak kan ook een beperkende factor zijn.

Redenen voor het kiezen van een geremde aanhangwagen
Met een geremde aanhangwagen mag meer getrokken worden. Een geremde aanhangwagen is veiliger.

Rijbewijs aanhangwagen
Welk rijbewijs je voor het rijden met een aanhangwagen nodig hebt is niet erg duidelijk. Op de site van het CBR wordt met behulp van voorbeelden één en ander uitgelegd. Meer informatie over aanhangwagens en de bijbehorende rijbewijzen.

Nog duidelijkere uitleg en schema vindt U hier in een schaduwkopie van het CBR [1.807 KB]

Belading

Voor het beladen van aanhangwagens gelden de volgende regels:
- Deelbare lading van een aanhangwagen mag aan de achterzijde maximaal 1 meter uitsteken.
- Lading wat meer dan 1 meter achter de aanhangwagen uitsteekt, moet altijd voorzien zijn van een “lange-lading-markeringsbord” (diagonaal rood-wit gestreept, afm. 0,50 m x 0,50 m) dat ’s nachts en bij slecht zicht overdag moet zijn verlicht.
- Ondeelbare lading mag aan de achterzijde van een motorvoertuig of een eenassige aanhangwagen maximaal 5 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras
- Ondeelbare lading mag aan de achterzijde van een meerassige aanhangwagen maximaal 4 m uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras;
- echter de uitstekende lengte mag niet meer zijn dan 0,5 x de lengte van het voertuig of aanhangwagen.

Voor alle soorten lading geldt verder:
- De lading mag het laadvermogen van auto en/of aanhangwagen niet overschrijden.
- De lading mag nooit aan de voorzijde van de koppeling van een aanhangwagen uitsteken.
- De lading mag tot 20 cm. aan elke zijkant uitsteken, anders moet de lading voorzien zijn van markeringsborden.
- De totale breedte van een aanhangwagen mag nooit meer bedragen dan 2,55 meter. Met uitzondering van geconditioneerde wagens (koelwagens).
- De lading moet zodanig zijn vastgezet (met spanbanden), dat deze bij plotseling remmen op zijn plaats blijft.
- Losse lading als puin, loof, papier, zand, e.d. moeten voorzien zijn van een ladingnet, zodat dit er niet af kan waaien.
- Rijd altijd met gesloten deuren of achterklep.

Verzekering aanhanger

Meer dan 500kg? Aanhangwagen verzekeren in contract van uw wagen

Het gewicht van de aanhangwagen maakt inderdaad een verschil. Volgens de wet is iedere eigenaar van een motorrijtuig verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Vanaf dat een aanhangwagen 500kg weegt, wordt die gelijkgesteld met een motorrijtuig en moet die dus verzekerd zijn. U kan als particulier daarvoor nagenoeg altijd terecht bij de verzekeraar van uw wagen. Het is mogelijk dat u dan een bijpremie betaalt. De aanhangwagen wordt dan in het contract van uw wagen (of ander motorrijtuig) meeverzekerd.
Indien uw aanhangwagen getrokken wordt door een voertuig dat niet van u is, dan zal u het gebruik van die aanhangwagen ook moeten melden aan de verzekeraar van het trekkend voertuig, terwijl u zelf een aparte verzekering als eigenaar van die aanhangwagen moet hebben. Dit is bijvoorbeeld dikwijls het geval bij internationaal transport.

Aanhangwagen en wagen aan elkaar: dekking verleend door verzekering van de wagen

Op het moment dat een aanhangwagen aan een motorrijtuig gekoppeld wordt, is het de verzekering van het trekkend voertuig die de dekking op zich neemt van het geheel (dus van auto+aanhangwagen). Dat geldt voor alle aanhangwagens, zowel van meer als van minder dan 500kg.
Toch moet u de aanhangwagen vermelden bij uw autoverzekeraar omdat u ook gedekt moet zijn voor schade die de aanhangwagen kan veroorzaken aan anderen terwijl hij niet getrokken wordt.

Opgelet met de aanvullende verzekeringen

Tot zover de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor uw auto en uw aanhangwagen. Om zeker te zijn of ook alle aanvullende verzekeringen voldoende dekken wanneer u uw aanhangwagen aankoppelt, neemt u best contact op met uw verzekeraar. Hij zal nagaan of het nodig is dat u al dan niet een bijpremie betaalt.

Casco verzekering
Imaat garandeerd casco schade bij normaal gebruik ontstaan.
U heeft echter altijd een groot eigen risico gedeelte.
Schade ontstaan door o.a. overbelasting, verlies of diefstal, rijden bij te harde wind, rijden met te hoge snelheid, aanrijding/ongeval schade is altijd Uw eigen risico!
Wenst U toch een betere dekking en minder risico raadpleeg dan Uw eigen verzekeringsmaatschappij voor de mogelijkheden.

Zie ook eens de te downloaden PDF bestanden algemene verhuurvoorwaarden [90 KB] !